|        
Piękno rzeczy śmiertelnych mija, lecz nie piękno sztuki. Leonardo da Vinci
Pytać o przydatność sztuki jest tym samym, co pytać młodych chłopców i dziewcząt o sens seksu. Hagiwara Sakutaro
Pismo i sztuka to jedyni świadkowie czasów. Maria Dąbrowska
Ilość i pośpiech nie są przyjaciółmi artysty. Sławomir Mrożek
Sztuka wymaga uznania. Cyceron
Sztuka nowa służy twórcom, sztuka stara - odbiorcom. Stefan Kisielewski

Zespół

 

mgr Waldemar WaszkiewiczUniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Sztuk Pięknych – magister sztuki ze specjalizacją w zakresie konserwacji elementów i detali architektonicznych, dyplom nr 1534

mgr Agnieszka Waszkiewicz Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Sztuk Pięknych – magister sztuki ze specjalizacją w zakresie konserwacji elementów i detali architektonicznych, dyplom nr 1586

mgr Maksymilian Waszkiewicz - Uniwersytet Warszawski, Wydział Historii, magister historii ze specjalizacją w zakresie edytorstwa naukowego, dyplom nr 92967, absolwent Podyplomowych Studiów Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki Politechniki Krakowskiej. Studia ukończone dyplomem z wyróżnieniem